SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST
Timken29388EM$172.78
Timken29488EM$41.02
Timken29392EM$187.71
Timken29492EM$183.22
Timken29396EM$177.63
Timken29496EM$61.76
Timken293/500EM$190.49
Timken29376EM$111.05
Timken29476EM$29.94
Timken29380EM$43.95
Timken29480EM$156.66
Timken29284EM$160.79
Timken29384EM$150.04
Timken29484EM$101.30
Timken29460EJ$108.30
Timken29364EJ$34.17
Timken29464EM$132.20
Timken29368EJ$126.14
Timken29468EM$146.29
Timken29372EM$152.69
Timken29472EM$77.24
Timken29348EJ$102.70
Timken29448EJ$44.37
Timken29352EJ$119.01
Timken29452EJ$85.67
Timken29356EJ$165.18
Timken29456EJ$102.13
Timken29360EJ$130.05
Timken29436EJ$65.11
Timken29338EJ$18.58
Timken29438EJ$59.84
Timken29340EJ$79.21
Timken29440EJ$20.81
Timken29344EJ$183.79
Timken29444EJ$26.35
Timken29434EJ$49.12
Timken29336EJ$169.51
SKF7010ACD/P4A$65.58
SKF7008CD/P4A$118.12
SKF7008ACD/P4A$158.36
SKF7006CD/HCP4A$140.71
SKF7002CE/HCP4ADGA$80.08
SKF7001ACD/P4A$154.93
SKFNN3024KTN9/SP$121.03
SKFNN3022KTN9/SP$91.05
SKFNN3020KTN9/SP$20.45
SKF7020CDGA/P4A$120.57
NSK7214CTYNSULP4$67.15
Franke68733A$115.09
KaydonMTO-05$142.77
Franke68645A$7.29
KaydonMTO-050T$179.55
Franke77256B$166.71
KaydonMTO-065$45.56
Franke68538A$6.29
KaydonMTO-065T$183.08
Franke77256A$7.76
KaydonMTO-122$7.08
Franke74116A$120.88
KaydonMTO-122T$81.31
Franke68735A$19.72
Kaydon16305001$29.18
Franke68647A$184.31
Kaydon16318001$178.09
Franke77258B$90.87
KaydonMTO-143$11.96
Franke68540A$154.59
KaydonMTO-143T$48.17
Franke77258A$62.32
KaydonMTO-145$7.72
Franke74118A$71.73
KaydonMTO-145T$8.54
Franke68737A$39.61
KaydonMTO-145X$84.06
Franke68649A$51.86
KaydonMTO-145XT$66.04
Franke77260B$161.09
KaydonMTE-145T$72.46
Franke68542A$120.04
KaydonMTE-145$108.44
Franke77260A$132.61
KaydonMTE-145X$113.35
Franke74120A$66.32
KaydonMTO-17$141.66
Franke68739A$132.47
KaydonMTO-170T$106.15
Franke68651A$36.81
KaydonMTO-210T$180.49
Franke77262B$135.81
KaydonMTO-21$133.89
Franke68544A$119.83
KaydonMTO-210X$143.65
Franke77262A$45.56
KaydonMTO-210XT$95.90
Franke74122A$150.08
KaydonMTE-21$13.06
Franke68741A$155.16
KaydonMTE-210T$10.77
Franke68653A$139.80
KaydonMTE-210X$111.26
Franke77264B$136.86
KaydonKH-125P$157.75
Franke68546A$64.73
KaydonKH-125E$149.16
Franke77264A$152.70
Kaydon16319001$84.87
Franke74124A$9.93
Kaydon16337001$82.73
Franke68743A$140.70
Kaydon16292001$135.13
Franke68655A$123.38
Kaydon16258001$146.96
Franke77266B$155.91
KaydonMTO-265T$19.05
Franke68548A$141.86
KaydonMTO-265$7.94
Franke77266A$151.56
KaydonMTO-265X$43.36
Franke74126A$35.70
KaydonMTO-265XT$27.44
Franke68745A$18.53
KaydonMTE-265$168.75
Franke68657A$90.79
KaydonMTE-265T$57.43
Franke77268B$144.04
KaydonMTE-265X$105.99
Franke68550A$108.25
KaydonRK6-16E1Z$169.75
Franke77268A$174.12
Franke74128A$146.81
Franke68747A$115.72
Franke68659A$156.99
Franke77270B$42.16
Franke68552A$72.07
Franke77270A$151.20
Franke74130A$141.59
Franke68749A$68.40
Franke68661A$57.75
Franke77272B$85.79
Franke68554A$60.41
Franke77272A$107.59
Franke74132A$172.70
Franke68751A$189.62
Franke68663A$152.48
Franke77274B$76.91
Franke68556A$61.47
Franke77274A$56.54
Franke74134A$70.66
Franke68753A$129.91
Franke68665A$29.02
Franke77276B$120.76
Franke68558A$110.32
Franke77276A$173.80
Franke74136A$190.01
Franke68755A$196.85
Franke68667A$170.63
Franke77278B$35.31
Franke68560A$164.80
Franke77278A$157.89
Franke74138A$108.16
Franke68757A$130.87
Franke68669A$177.82
Franke77280B$55.85
Franke68562A$167.19
Franke77280A$87.22
Franke74140A$58.60
Franke68759A$83.54
Franke68671A$179.72
Franke77282B$154.48
Franke66394L$98.85
Franke68564A$197.08
Franke66395L$191.06
Franke77282A$26.25
Franke66396L$169.93
Franke74142A$199.95
Franke66397L$78.56
Franke68761A$74.74
Franke66398L$22.97
Franke68673A$41.26
Franke66399L$13.04
Franke77284B$195.99
Franke68470A$44.07
Franke68566A$195.94
Franke68472A$35.14
Franke77284A$82.26
Franke68474A$118.49
Franke74144A$101.02
Franke68310B$114.54
Franke68763A$174.03
Franke68310A$67.21
Franke68675A$40.61
Franke68460A$111.41
Franke77286B$119.19
Franke68949A$198.98
Franke68568A$51.35
Franke68476A$72.61
Franke77286A$52.52
Franke68478A$30.89
Franke74146A$135.59
Franke68314B$41.49
Franke68765A$17.39
Franke68314A$89.26
Franke68677A$12.10
Franke68464A$36.79
Franke77288B$50.60
Franke68950A$153.47
Franke68570A$173.63
Franke68480A$143.75
Franke77288A$131.03
Franke68482A$148.29
Franke74148A$18.91
Franke68318B$73.46
Franke68767A$59.21
Franke68318A$22.45
Franke68679A$143.30
Franke68468A$66.65
Franke77290B$25.07
Franke68951A$96.03
Franke68572A$158.78
Franke68484A$49.44
Franke77290A$78.84
Franke71033A$6.23
Franke74150A$125.92
Franke77202B$86.68
Franke68769A$154.97
Franke77202A$98.40
Franke68680A$67.65
Franke74062A$184.86
Franke68573A$59.80
Franke68952A$98.22
Franke68771A$141.64
Franke71037A$96.18
Franke68681A$182.84
Franke71041A$187.28
Franke68773A$198.87
Franke77206B$58.16
Franke68682A$68.75
Franke77206A$79.52
Franke77293B$85.60
Franke74066A$106.80
Franke68575A$180.68
Franke68953A$82.36
Franke77293A$41.45
Franke71045A$142.19
Franke74153A$40.99
Franke71049A$108.87
Franke68775A$33.61
Franke77210B$80.52
Franke68683A$70.02
Franke68502A$84.31
Franke68777A$143.11
Liebherr A912 Li982706001$189.13
Franke77210A$54.43
Franke68684A$199.81
Liebherr A922 Li982706001$200.52
Franke74070A$44.14
Franke77295B$107.32
Liebherr R912 Li982706001$45.90
Franke68954A$182.77
Franke68577A$95.98
Liebherr R922 Li982706001$100.59
Franke71053A$100.41
Franke77295A$155.55
Liebherr R964982720001$145.37
Franke68504A$61.99
Franke74155A$199.68
Liebherr R964B982720001$179.92
Franke71057A$18.11
Franke68779A$106.21
Liebherr R964C982720001$11.36
Franke68603A$135.09
Franke68781A$75.30
Liebherr R974982757401$107.00
Franke77214B$145.25
Franke68689A$157.75
Liebherr R964 Li982811501$163.87
Franke68506A$113.20
Franke77300B$35.32
Liebherr R964982811501$92.99
Franke77214A$33.95
Franke68582A$74.14
Liebherr R964B982811501$167.86
Franke74074A$76.69
Franke77300A$149.63
Liebherr R942 LI982855501$185.32
Franke68955A$106.61
Franke74160A$86.77
Liebherr A308982882001$190.03
Franke71061A$28.42
Franke68783A$14.50
Liebherr A310982882001$109.00
Franke68605A$51.32
Franke68785A$31.78
Liebherr R308982882001$102.45
Franke68508A$19.46
Franke68694A$178.25
Liebherr R310982882001$174.57
Franke68487A$86.64
Franke77305B$50.42
Liebherr A954B Li983088401$66.38
Franke68607A$102.80
Franke68587A$119.90
Liebherr A954 Li983088401$181.41
Franke77218B$138.86
Franke77305A$148.75
Liebherr R974982736001$88.55
Franke68510A$78.58
Franke74165A$1.64
Liebherr R974B982736001$68.52
Franke77218A$173.76
Franke68787A$7.16
Liebherr A932 Li982855001$126.56
Franke74078A$148.78
Franke68789A$117.57
Liebherr R932 Li982855001$109.79
Franke68956A$107.59
Franke68699A$23.94
Liebherr R932 Li T982855001$112.83
Franke68489A$147.97
Franke77310B$19.18
Liebherr R932 Li TR982855001$118.04
Franke68609A$100.19
Franke68592A$89.75
Liebherr R934982855001$66.74
Franke68512A$30.34
Franke77310A$30.49
Liebherr A308982853501$115.92
Franke68491A$53.05
Franke74170A$198.92
Liebherr R308982853501$129.12
Franke68611A$172.62
Franke68791A$84.62
Liebherr A310982853501$171.29
Franke77222B$45.87
Franke68793A$155.72
Liebherr R310982853501$115.79
Franke68514A$93.15
Franke68704A$101.29
Liebherr A312982853501$41.31
Franke77222A$89.74
Franke77315B$39.93
Liebherr A312 Li982853501$181.83
Franke74082A$163.71
Franke68597A$138.11
Liebherr A312 Li TCD982853501$98.01
Franke68957A$39.68
Franke77315A$187.31
Liebherr R312982853501$178.42
Franke68493A$162.97
Franke74175A$138.87
Liebherr A934B Li933816501$39.62
Franke68613A$49.48
Franke68795A$74.00
Liebherr A934C Li933816501$21.86
Franke68516A$161.21
Franke68797A$85.45
Liebherr R934B933816501$23.74
Franke68495A$18.48
Franke68709A$83.23
Liebherr R934C933816501$74.82
Franke68615A$81.42
Franke77320B$126.41
Liebherr R954982752701$94.76
Franke77226B$95.11
Franke68602A$103.72
Liebherr R954B982752701$55.32
Franke68518A$8.58
Franke77320A$95.12
Liebherr A954B Li982752701$200.23
Franke77226A$162.59
Franke74180A$42.47
Liebherr A914B Li982751901$144.61
Franke74086A$181.78
Franke68799A$158.59
Liebherr A914C li982751901$87.24
Franke68958A$108.71
Franke68801A$87.16
Liebherr A924B Li982751901$98.48
Franke68497A$18.80
Franke68803A$161.24
Liebherr A924C Li982751901$85.58
Franke68617A$145.85
Franke68805A$98.60
Liebherr R914 EW982751901$84.96
Franke68520A$132.82
Franke68807A$156.70
Liebherr R914HDS982751901$63.70
Franke68499A$118.10
IMO11-16 0100/1-081$90.22
Liebherr R914HDSL982751901$123.16
Franke68619A$81.08
IMO10-16 0200/0-0801$2.93
Liebherr R914STD982751901$123.94
Franke77230B$128.92
IMO11-16 0200/1-0811$150.61
Liebherr R924EW982751901$90.80
Franke67503A$9.82
IMO10-20 0311/0-32002$198.76
Liebherr A944C Li933628601$25.37
Franke77230A$184.34
IMO91-20 0311/1-37102$159.65
Liebherr LH60 C933628601$71.97
Franke74090A$82.47
IMO90-20 0311/0-37002$76.74
Liebherr LH60 CHR933628601$120.21
Franke68959A$168.01
IMO92-20 0311/1-37202$152.63
Liebherr LH60 M933628601$133.32
Franke68501A$189.43
IMO12-20 0311/1-32202$134.87
Liebherr LH60 MHR933628601$45.20
Franke68621A$21.62
IMO10-16 0300/0-0802$159.49
Liebherr LH60 MT933628601$2.22
Franke77232B$128.95
IMO11-16 0300/1-0812$98.68
Liebherr R944C Li933628601$43.94
Franke67505A$181.54
IMO91-20 0413/1-37112$14.28
Liebherr R944933628601$124.66
Franke77232A$41.10
IMO90-20 0413/0-37012$72.32
Liebherr R944B982752101$47.08
Franke74092A$191.44
IMO12-25 0455/1-0421$176.65
Liebherr R944982752101$193.86
Franke68960A$175.39
IMO11-20 0413/1-32112$22.14
Liebherr A944B Li982752101$9.68
Franke68711A$37.15
IMO10-20 0413/0-32012$137.72
Liebherr A944 Li982752101$154.91
Franke68623A$23.27
IMO92-20 0413/1-37212$16.61
Liebherr R934982752101$67.99
Franke77234B$106.30
IMO12-20 0413/1-32212$198.94
Liebherr A934 Li982752101$131.96
Franke67507A$24.67
IMO10-16 0400/0-0803$195.35
Liebherr R904982751301$40.37
Franke77234A$179.69
IMO11-16 0400/1-0813$59.60
Liebherr A904 Li982751301$98.95
Franke74094A$49.75
IMO10-25 0455/0-0401$46.31
Liebherr A900B Li982751301$84.52
Franke68961A$6.55
IMO11-25 0455/1-0411$167.07
Liebherr R900B Li982751301$68.92
Franke68713A$91.40
IMO12-25 0555/1-0422$110.96
Liebherr R900 B982751301$104.09
Franke68625A$42.34
IMO11-20 0541/1-32122$36.44
Liebherr A900 B982751301$39.96
Franke77236B$50.34
IMO10-20 0541/0-32022$38.11
Liebherr A316 Li982751301$31.26
Franke67509A$163.28
IMO91-20 0541/1-37122$107.12
Liebherr A316 Li982751301$32.84
Franke77236A$99.25
IMO90-20 0541/0-37022$177.87
Liebherr A314 Li982751301$194.20
Franke74096A$93.46
IMO10-16 0500/0-0804$108.35
Liebherr R914 compact90020576$87.84
Franke68962A$132.85
IMO11-16 0500/1-0814$31.55
Liebherr R922 XLC90205146$57.53
Franke68715A$111.65
IMO92-20 0541/1-37222$121.19
Liebherr R922 SLC90205146$185.28
Franke68627A$102.97
IMO12-20 0541/1-32222$123.70
Liebherr R922 NLC90205146$135.30
Franke77238B$155.38
IMO10-25 0555/0-0402$23.71
Liebherr R922 LC90205146$27.26
Franke67511A$150.74
IMO11-25 0555/1-0412$122.49
Liebherr LH26 M90020064$198.23
Franke77238A$76.29
IMO12-25 0655/1-0423$192.91
Liebherr LH26 EC90020064$46.58
Franke74098A$72.52
IMO11-20 0641/1-32132$4.50
Liebherr LH24 M90020064$3.49
Franke68963A$187.59
IMO10-20 0641/0-32032$23.20
Liebherr LH22 M90020064$29.95
Franke68717A$175.30
IMO91-20 0641/1-37132$158.84
Liebherr LH22 C90020064$186.86
Franke68629A$148.84
IMO90-20 0641/0-37032$33.48
Liebherr R944C Li969331201$23.28
Franke77240B$85.65
IMO92-20 0641/1-37232$153.93
Liebherr R944C TU969331201$20.82
Franke68522A$89.61
IMO12-20 0641/1-32232$4.08
Liebherr R934T982869101$11.60
Franke77240A$11.71
IMO10-25 0655/0-0403$132.45
Liebherr R904C90005811$174.49
Franke74100A$24.32
IMO11-25 0655/1-0413$46.73
Liebherr A904C Li90005811$16.82
Franke68964A$50.37
IMO12-25 0755/1-0424$170.48
Franke68719A$65.69
IMO91-20 0741/1-37142$158.75
Franke68631A$14.59
IMO90-20 0741/0-37042$12.37
Franke77242B$196.43
IMO11-20 0741/1-32142$57.75
Franke68524A$177.82
IMO10-20 0741/0-32042$194.93
Franke77242A$70.83
IMO92-20 0741/1-37242$166.41
Franke74102A$150.79
IMO12-20 0741/1-32242$87.22
Franke68965A$58.96
IMO10-25 0755/0-0404$87.78
Franke68721A$39.69
IMO11-25 0755/1-0414$178.10
Franke68633A$43.99
IMO12-25 0855/1-0321$54.67
Franke77244B$97.40
IMO11-20 0841/1-32152$106.87
Franke68526A$159.74
IMO10-20 0841/0-32052$108.03
Franke77244A$83.67
IMO91-20 0841/1-37152$25.88
Franke74104A$148.48
IMO90-20 0841/0-37052$35.31
Franke68966A$126.24
IMO92-20 0841/1-37252$163.26
Franke68723A$13.93
IMO12-20 0841/1-32252$95.39
Franke68635A$167.15
IMO10-25 0855/0-0301$51.46
Franke77246B$94.90
IMO11-25 0855/1-0311$84.69
Franke68528A$107.11
IMO12-25 0955/1-0322$73.38
Franke77246A$61.43
IMO11-20 0941/1-32162$109.56
Franke74106A$124.35
IMO10-20 0941/0-32062$82.21
Franke68967A$75.11
IMO91-20 0941/1-37162$171.23
Franke68725A$177.14
IMO90-20 0941/0-37062$82.30
Franke68637A$172.81
IMO92-20 0941/1-37262$42.38
Franke77248B$70.46
IMO12-20 0941/1-32262$147.51
Franke68530A$2.44
IMO10-25 0955/0-0302$7.46
Franke77248A$164.63
IMO11-25 0955/1-0312$107.14
Franke74108A$184.24
IMO12-25 1055/1-0323$146.93
Franke68968A$193.66
IMO10-25 1055/0-0303$167.80
Franke68727A$88.30
IMO11-25 1055/1-0313$103.73
Franke68639A$43.22
IMO91-20 1091/1-37172$119.83
Franke77250B$100.38
IMO90-20 1091/0-37072$9.47
Franke68532A$2.46
IMO11-20 1091/1-32172$50.07
Franke77250A$158.24
IMO10-20 1091/0-32072$6.40
Franke74110A$141.02
IMO92-20 1091/1-37272$190.57
Franke68969A$185.90
IMO12-20 1091/1-32272$151.28
Franke68729A$180.52
IMO12-25 1155/1-0324$133.59
Franke68641A$65.81
IMO10-25 1155/0-0304$34.82
Franke77252B$82.40
IMO11-25 1155/1-0314$36.81
Franke68534A$7.36
IMO12-25 1255/1-0325$199.55
Franke77252A$5.52
IMO10-25 1255/0-0305$6.15
Franke74112A$188.99
IMO11-25 1255/1-0315$134.02
Franke68731A$143.18
IMO12-25 1355/1-0326$48.93
Franke68643A$178.64
IMO11-25 1355/1-0316$151.06

 

Part No. List Price January 2020 - Midland Bearings

List Price January 2020. 108-TVH. £82.44. 108-TVH-C3. £82.44. 11204-TVH. £193.82. 11205-TVH. £211.81. 11206-TVH. £242.66. 11207-TVH. £304.35. 11208-TVH.

Maximum Retail Price List FAG India Industrial Bearings

Maximum Retail Price List. FAG India Industrial Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 16005-W61B. 175.00. 22207-E1-XL-K. 3,616.00.

Maximum Retail Price List FAG Imported Bearings

Maximum Retail Price List. FAG Imported Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 108-TVH. 1,185.00. 1212-TVH-C3. 3,048.00. 108-TVH-C3. 1,185.00.

FAG Imported Industrial Bearings

Apr 1, 2018 — Maximum Retail Price List. ** Price available on request subject to availability. Products are also available from Schaeffler India range.

FAG Imported MRP 2019

Maximum Retail Price List. FAG Imported Industrial Bearings (Effective from 1st April, 2019). 1,185.00. 1,185.00. 3,054.00. 3,061.00. 3,658.00. 4,183.00.